188bet l ĐảA EO -Grad

No Comments

Điều 1: Lớp đầu tiên của các đơn vị toán học đầu tiên trong lớp một của các bài tập toán học tiểu học Vẽ 10. △ △ ○ □ △ □ △ ○ 3, (1) bức tranh ngắn nhất “√”, bức tranh dài nhất “”. (2) Bức tranh nhẹ nhất “”, bức tranh nặng nhất “”. 4, 5. Điền vào: (1) Trong 8, 4, 7, 1, 2, 3, 10, viết số lớn hơn 3 bên dưới. (2) Trong 5, 9, 4, 2, 1, 6, 8, ở giữa, số lượng nhỏ hơn 6 là bên dưới. 6. Vào ngày 4, 6, 2, 0, 1), số nhỏ nhất là (), số thứ ba ở bên trái là () và số thứ hai ở bên phải là (). Hàng các số này từ nhỏ đến lớn: 7. Vui lòng điền vào số thích hợp. 5 > () 9 <() () () () <) 7 2 <() 1 > () () <) “, “<" hoặc "=" trên ○ dặm. 3 ○ 59 10 ○ ○ ○ ○ 5 2 ○ 84 00 00 ○ ○ ○ ○ 00 00 00 00 00 6. Vui lòng vẽ △ 6. Điền vào 1. Trong 8, 4, 7, 1, 2, 3 và 10, số lớn hơn 3 được viết dưới đây. 2. Trong 5, 9, 4, 2, 1, 6, 8 và ở giữa, số lượng dưới 6 là bên dưới. 3. Chỉ có () chỉ () chỉ () () chỉ có thêm tài nguyên miễn phí tải xuống mạng lưới giáo dục tiểu học và trung học xanh http://www.lspjy.com Khóa học | Kế hoạch giảng dạy | Bài kiểm tra | Không cần đăng ký đầu tiên – Toán học năm 6 Điểm số của phân loại của lớp tập trang web W88 Tang Jing Phường, Trường tiểu học Guizhuang, Trường tiểu học Guizhuang, Thị trấn Shaxi, Thành phố Taicang, nghĩ về nó. (27%) 2. Hãy suy nghĩ về nó và điền vào nó. (52%) 1. () () () () () 2 3,). Điều 2: Câu hỏi kiểm tra toán học của lớp một (tập toàn bộ) Toán học tiểu học Số 1 Cuốn sách 1 Câu hỏi kiểm tra (1) Điểm tên 1. Xem số lượng hình ảnh (9 điểm) () () 2. 18 điểm) ( ) 3, đếm, vẽ “” (5 điểm) tương ứng trên đường ngang? Bạn có bao nhiêu người ở nhà? Bạn bao nhiêu tuổi trong năm nay? Bạn có bao nhiêu bạn cùng lớp trong nhóm này? Có bao nhiêu cuốn sách trong túi đi học của bạn? Bạn thích bao nhiêu lớp học? Thứ tư, một hàng (28 điểm) 1. 2. (12 分 五 同样 多 用线 连 起来 起来 起来 起来 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Tôi nên mua gì, xin vui lòng khoanh tròn chúng? (8 điểm) Bảy, số, màu tính bằng dặm (8 điểm) ○ ○ ○ ○ ○ Những thực phẩm này nên phù hợp với ai? Sử dụng luồng để kết nối (8 điểm) 9. Cải thiện câu hỏi (10 điểm, không đếm tổng số điểm) 1. Vẽ tranh ○, ○ 3 hơn △. 2. Vẽ △, ít hơn □ Ít hơn. △ △ Đứng □ □ người □ người □ người □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Điểm tên là một, với độ dài (10 điểm) 1. Dài □, ngắn □. 2. Dài nhất □, ngắn nhất □. Thứ hai, so với chiều cao (15 điểm) 1. Cao nhất □, ngắn nhất □. 2. Vẽ “√” nhẹ “”. Thứ ba, càng xa càng tốt (10 điểm) 1. Little Ant về nhà, cách để đi gần đây, vẽ “” trong □. Điều 3: Lớp một của lớp một của trường tiểu học hy vọng sẽ tư vấn cho toán học tiểu học trung tâm giai đoạn đầu tiên của toán học tiểu học. Cô ấy muốn trở thành một người quản lý nhỏ ở nhà, cô ấy hạnh phúc và lo lắng.

Categories: kubet online Thẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *