GO88CLUB Trường tiểu học Lớp một Câu hỏi tính toán sách toán học điển hình

No Comments

Điều 1:

Lớp một của bài tập tính toán lớp một Changfeng Trường tiểu học Changfeng Tính toán bằng miệng 6 tên mỗi ngày ____________________ điểm _________ 7 + 1 = 2 + 7 = 3 + 6 = 1 + 4 = 6 + 4 = 6 + 1 5 = 4 + 3 = 2 + 6 = 4 + 6 = 7 + 3 = 6-3 = 3 = 3-1 = 6-5 = 8-1 = 7 = 10- 10- 10- 10 6 = 10-9 = 2 + 3 = 2 + 1 = 3 + 2 = 2 + 8 = 6 + 2 = 4 + 5 = 5 + 2 = 1 + 3 = 2 + 4 = 2 = 1 + 9 = 10-1 = 9-4 = 9-8 = 6-1 = 7-2 = 9-2 = 6-2 = 10-7 = 9-3 = 5 + 4 = 1 + 5 = 5 + 3 = 5 + 5 = 4 + 2 = 1 + 8 = 8 + 1 = 4 + 4 = 2 + 5 = 7 + 2 = 1 + 7 = 2-1 = 4-3 = 7-5 = 5 2 = 8-5 = 10-8 = 9-1 = 1 + 6 = 3 + 3 = 1 + 1 = 4 + 1 = 6 + 3 = 9 + 1 = 5 + 1 = 3 + 4 = 3 + 1 = 8 + 2 = 3 + 7 = 10-2 = 10- 4 = 5-3 = 8-3 = 7-4 = 6-4 = 4-3 = 9-5 = 10-3 = 8-6 = 9-6 = 8-2 = 9-7 = 8-7 = 5-1 = 8-4 = 5-4 = 7-6 = 10-5 = 7 + 9 = 7 + 7 = 3 + 8 = 7 + 5 = 8 + 9 = 9 + 7 = 9 + 5 = 8 + 7 = 5 + 8 = 8 + 3 = 9 + 8 = 8 = 9 + 6 = 5 + 6 = 7 + 4 = 9 + 4 = 3 + 9 = 5 + 9 = 8 + 4 = 4 + 7 = 8 + 6 = 6 + 7 = 4 + 8 = 5 + 7 = 7 + 6 = 9 + 2 = 2 + 9 = 6 + 9 = 9 + 9 = 7 + 8 = 6 + 6 = 9 + 3 = 4 + 9 = 6 + 5 = 6 + 8 = 8 + 5 = lớp một của trường tiểu học Changfeng hàng ngày 7 Tên ____________ __________ Điểm _________ 1 + 9 = 1 + 4 = 4 + 5 = 6 + 1 = 4 + 3 = 5 + 3 = 4 = 3 + 4 = 5 + 2 = 3 = 6 + 2 = 5 + 1 = 5 -1 = 6-3 = 10-1 = 6-4 = 4-2 = 10-7 = 8-1 = 2 + 6 = 2 + 7 = 5 + 4 = 7 + 3 = 1 + 2 = 2 + 4 = 5 + 5 = 8 + 2 = 3 + 5 = 2 + 2 = 4 + 1 = 5-3 = 7-3 = 9-5 = 9-2 = 10-8 = 8-3 = 9-7 = 4 + 6 = 3 + 6 = 4 + 2 = 7 + 2 = 8 + 1 = 3 + 3 = 1 + 8 = 7 + 1 = 2 + 5 = 3 + 1 = 6 + 3 = 8-6 = 10-6 = 7- 6 = 3 = 4-3 = 10-2 = 6 = 1 + 7 = 2 + 1 = 2 + 8 = 1 + 6 = 1 + 3 = 1 + 1 = 2 + 3 = 1 + 5 = 3 + 7 = 9 + 1 = 6 + 4 = 7-5 = 8-7 = 3- 1 = 10-5 = 9-4 = 7-1 = 4-1 = 10-9 = 8-5 = 9-

1 = 7 + 7 = 8 + 6 = 6 + 8 = 4 + 9 = 7 + 9 = 9 + 5 = 8 + 4 = 5 + 8 = 7 + 5 = 5-2 = 8-2 = 6-1 = 2 + 9 = 6 + 7 = 8 + 5 = 9 + 9 = 4 + 7 = 6 + 5 = 9 + 3 = 7 + 4 = 8 + 7 = 9-5 = 8 = 10 -4 = 2 -1 = 9 + 2 = 6 + 9 = 5 + 9 = 8 + 3 = 7 + 8 = 6 = 9 + 6 = 7 + 6 = 9 + 8 = 7-4 = 5-4 = 9-8 = 3 + 9 = 5 + 7 = 8 + 9 = 8 + 8 = 9 + 4 = 4 + 8 = 5 + 6 = 9 + 7 = 3 + 8 = lần đầu tiên tính toán bằng miệng của trường tiểu học Changfeng thực hành hàng ngày 8 Tên __________ Thời gian __________ 3 + 7 = 7 + 1 = 3 + 3 = 5 + 3 = 4 = 5 + 4 = 8 + 1 = 1 + 7 = 6 + 1 = 7 + 3 = 9 + 1 = 3 + 4 = 2-1 = 9-8 = 6-1 = 10-5 = 9 = 7-5 = 5-2 = 9-3 = 6 + 3 = 4 + 2 = 1 + 6 = 4 + 6 = 2 + 7 = 2 + 3 = 2 + 2 = 6 + 2 = 7 + 2 = 5 + 1 = 8 + 2 = 8-5 = 6 = 10-4 = 8-6 = 7-6 = 4-3 = 10-6 = 3 = 8- 7 = 1 + 1 = 3 + 2 = 2 + 5 = 3 + 5 = 1 + 8 = 2 + 4 = 4 + 5 = 5 + 5 = 2 + 6 = 1 + 2 = 4 + 3 = 10-1 = 5-4 = 3- 1 = 10-2 = 7-4 = 7-1 = 5-1 = 2 + 1 = 2 + 8 = 4 + 1 = 3 + 6 = 6 + 4 = 1 + 5 = 5 + 5 + 2 = 1 + 4 = 1 + 9 = 3 + 1 = 1 + 3 = 8-1 = 9-1 = 9-4 = 8-4 = 9-6 = 10-8 = 10-9 = 6-3 = Điều 2: Một câu hỏi tập thể dục điển hình 1 điền vào 1. Số lượng 2 ít hơn 8 là (). Số lượng ⑵7 và 9 là (). (3) Số lượng hơn 7 là (); số lượng hơn 7 2 là (). Số lượng (là 9 nhỏ hơn (). Điền vào số theo các quy tắc. 2 in +7 = 10 8 = 7 10-5 (tối đa có thể được lấp đầy) 8- = 310-3 + 7 9-7 ﹤ 3.1 và 7 Số liền kề () và (). 2 đến 10 và số 7 là (). 4 nghĩ về nó. Các bạn cùng lớp xếp hàng để thực hiện các bài tập. 4 người ở phía sau. Có bao nhiêu người trong đội? Có bao nhiêu người trong đội này? 5 Vui lòng phân loại theo những cách khác nhau! Điền số vào vòng tròn. ① ② ④ ⑤ được chia thành ba loại: chia thành hai loại: 6 điền số của những con vật này trong hộp. ①②③④ ⑥ ⑦ Bốn chân của hai chân sẽ bơi trong nước. 7. ⑶ 7. ⑶ 7. ⑶ và 6 là () và (). Số lượng của 是 ⑷ ⑷ () là (). 8 đoán, điền vào. Tôi ở trước 10, phía sau 8. Tôi(). Một nhóm người xếp hàng xếp hàng. Từ mục tiêu, Lele xếp thứ sáu, từ phía sau, Lele đứng thứ 3, xin hãy giúp Lele đếm, có bao nhiêu người trong hàng này? 10 điền vào. Khi ăn, chúng ta thường sử dụng () bát tay, () cầm đũa trong tay. Khi viết, chúng ta thường sử dụng () để cầm bút. (3) Khi đi bộ, chúng ta phải đi bộ bên cạnh. 11. điền vào. Nói trong lớp nên được tổ chức (), và trước tiên bạn nên () chân () khi đi bộ. Trong 2, 9, 3, 0, 8, 7, 4, 4, 6, số thứ 6 là (), số thứ tám là (), số thứ hai là (), số lớn nhất là số là () và số nhỏ nhất là (). (3) Một số là 7 ở phía trước, 9, số này là (). ⑷ 10

Có () số lượng () ở phía trước và ba số của 6 là (), (), () và 6 chuyển tiếp là (). 12 Jingjing, Huanhuan, Beibei là Triggea, bên phải của Huanhuan là Beibei, và bên trái của Jingjing là Beibei. Hãy viết tên của họ bằng (). () () () () () 13. () () () () () () () () 14 Số, điền vào một. ⑴ () () một hình vuông () vuông () vuông ⑵ () () một hình trụ () hình trụ 15 ⑴ 1 mười và 5 cùng nhau (). Mười vị trí là 1, cá nhân là 4 và số là (). (3) () () mười, () một, một cùng nhau là 12. Nơi đầu tiên từ bên phải là () và vị trí thứ hai là ().个 11 bao gồm () mười và (). “1” trên vị trí duy nhất cho biết 1 () và “1” trên mười chữ số biểu thị 1 (). 16 17 □ Tôi có thể điền vào cái gì? ⑴8 + □ <13: 6 + □ <12 □ Có thể điền vào □ □ □ □ □ □ □ 17 – □ □ □ 11 □ Bạn có thể điền vào 18 20 và điền vào nó. Có () mười và () một trong 16. Một mười và 5 cùng nhau (); 1 và () một với nhau (). (3) Hai số liền kề với 18 là () và (). Điều 3: Bài tập tính toán khối lượng lớp một của trường tiểu học 2+18 = 18-6 = 16-1 = 2+12 = 5+11 = 17-7 = 5+1 = 10-1 = 12+5 = 11-2 = 15+1 = 19-11 = 10+9 = 16-7 = 2+15 = 16-15 = 15+3 = 9-4 = 20-10 = 6+8 = 2+5 = 2+ 6 = 10+ 1 = 17-16 = 13+4 = 20-1 = 1+2 = 20-3 = 2+7 = 19-6 = 15-12 = 9+1 = 14-1 = 5+2 = 13+7 = 19-4 = 3+5 = 17+3 = 3+8 = 8+4 = 17+3 = 17+3 = 4+12 = 1+14 = 1+5 = 3+14 = 13- 3 = 2+ 18 = 18-6 = 16-1 = 2+12 = 5+11 = 17-7 = 5+1 = 10-1 = 12+5 = 15+1 = 19-11 = 10+9 = 16-7 = 2+15 = 16-15 = 15+3 = 9-4 = 20-10 = 6+8 = 2+5 = 2+6 = 10+1 = 17-16 = 13+ 4 = 20-1 = 1+ 2 = 20-3 = 19-6 = 15-12 = 9+1 = 14-1 = 5+2 = 13+7 = 19-4 = 3+5 = 17+3 = 8+4 = 17+3 = 17+3 = 4+12 = 1+14 = 1+5 = 3+14 = 13-3 = 2+18 = 18-6 = 16-1 = 2+12 = 5+ 11 = 17-7 = 5+ 1 = 10-1 = 12+5 = 15+1 = 19-11 = 10+9 = 16-7 = 2+15 = 16-15 = 15+3 = 9-4 = 20-1 = 11-10 = 6+8 = 2+5 = 2+6 = 10+1 = 17-16 = 13+4 = 20-1+2 = 20-3 = 19-6 = 15- 12 = 9+1 = 14-1 = 5+2 = 13+7 = 19-4 = 3+5 = 17+3 = 8+4 = 17+3 = 17+3 = 4+12 = 14+3 = 10+2 = 11-2 = 2+ 7 = 3+8 = 14+3 = 10+2 = 11-2 = 2+7 = 3+8 = 14+3 = 11+7 = 7+12 = 9- 1 = 10-8 = 20-15 = 10-9 = 20-8 = 20-11 = 20-5 = 20-18 = 14+2 = 14-10 = 6+11 = 12+7 = 12-10 = 14+5 = 18-4 = 9+ 8 = 6+3 = 16-4 = 18-12 = 1+17 = 14+2 = 4+4 = 10-2 = 14-6 = 12-6 = 12+ 6 = 11-3 = 15+2 = 5+13 = 9+6 = 12+4 = 16-14 = 1+8 = 4+12 = 3+13 = 14-3 = 18-5 = 7+6 = 12+1 = 12-15 = 18 -1 = 13 -11 = 16+1 = 9-2 = 16-7 = 16-15 = 18-14 = 11+7 = 7+12 = 9-1 = 10-15 = 10-9 = 20-8 = 20-11 = 20-5 = 20-18 = 14+2 = 14-10 = 6+11 = 12+7 = 12-10 = 14+5 = 18-4 = 9+8 = 6 +3 = 16-4 = 18 -12 = 1+17 = 14+2 = 4+4 = 10-2 = 14-6

= 12-6 = 12+6 = 11-3 = 15+2 = 5+13 = 9+6 = 12+4 = 16-14 = 1+8 = 4+12 = 3+13 = 14-3 = 18 -5 = 7+6 = 12+1 = 12-1 = 19-15 = 18-1 = 13-11 = 16+1 = 9-2 = 16-15 = 18-14 = 11+7 = 7+12 = 9-1 = 10-8 = 20-15 = 10-9 = 20-8 = 20-11 = 20-18 = 14+2 = 14-10 = 6+11 = 12 +7 = 12-10 = 14 +5 = 18-4 = 9+8 = 6+3 = 16-4 = 18-12 = 1+17 = 14+2 = 4+4 = 10-2 = 14-6 = 12-6 = 12+6 = 11-3 = 15+2 = 5+13 = 9+6 = 12+4 = 16-14 = 1+8 = 4+12 = 3+13 = 14-3 = 18 -5 = 7+6 = 12 +1 = 12-1 = 19-15 = 18-1 = 13-11 = 9-8 = 12-8 = 2+5 = 19-18 = 14+3 = 17-3 = 9-4 = 6+13 = 13+5 = 3+7 = 12+3 = 5+6 = 17-1 = 5+2 = 7+7 = 12-11 = 19-3 = 13 +6 = 15-5 = 20-1 = 5 +8 = 18-2 = 7+1 = 20-6 = 8+6 = 3+13 = 1+19 = 17-16 = 7+13 = 10-2 = 11+6 = 1+8 = 14+2 = 9+5 = 2+10 = 1+12 = 8+12 = 11-10 = 3+3+17 = 8+4 = 8+2 = 2 -1 = 1+4 = 9+9 = 8+7 = 9+6 = 19-5 = 5+6 = 9-8 = 12-8 = 2+5 = 19-18 = 14+3 = 17-3 = 9-4 = 6+13 = 13+5 = 3 +7 = 12+3 = 5+6 = 17-1 = 5+2 = 7+7 = 12-11 = 19-3 = 13 +6 = 15-5 = 20-1 = 5+8 = 18-2 = 7+1 = 20-6 = 8+6 = 3+13 = 1+19 = 17-16 = 7+13 = 10-2 = 11+6 = 1+8 = 14+2 = 9+5 = 2 +10 = 1+12 = 8+12 = 11-10 = 3+3+17 = 8+4 = 8+2 = 2 -1 = 1+4 = 9+9 = 8+7 = 9+6 = 19 -5 = 5+6 = 9- 8 = 12-8 = 2+5 = 19-18 = 14+3 = 17-3 = 9-4 = 6+13 = 13+5 = 3+7 = 12+3 = 5+6 = 17-1 = 5+2 = 7+7 = 6+7 = 12-11 = 19-3 = 13+6 = 15-5 = 20-1 = 5+8 = 18-2 = 7+1 = 20-6 = 8+ 6 = 3+13 = 1+19 = 17-16 = 7+13 = 10-2 = 11+6 = 1+8 = 14+2 = 9+5 = 2+10 = 1+12 = 8+12 = 11-10 = 3+3 = 3+17 = 8+4 = 8+2 = 2-1 = 1+4 = 10-3 = 17-8 = 1+16 = 9+1 = 9+10 = 10- 10- 2 = 18-17 = 6+14 = 18-8 = 9+6 = 8-6 = 7-5 = 13+2 = 19-2 = 11+9 = 17-2 = 16-4 = 13- 1 = 16-8 = 2+12 = 2+8 = 15-8 = 15-6 = 19-4 = 14+3 = 3+4 = 19-17 = 15+5 = 20-1 = 19- 2 = 7-1 = 6-3 = 6+13 = 11-3 = 11+7 = 10+4 = 8+7 = 17-7 = 7-6 = 6+8 = 14+3 = 5+8 = 15- 8 = 5+13 = 1+8 = 9+7 = 13-2 = 9-1 = 17-9 = 10-3 = 17-8 = 1+16 = 9+1 = 10-2 = 18- 17 = 6+14 = 18-8 = 9+6 = 8-6 = 7-5 = 13+2 = 19-2 = 11+9 = 17-2 = 16-1 = 16-8 = 2+12 = 2+ 8 = 15-8 = 15-6 = 19-4 = 14+3 = 3+4 = 19-17 = 5-1 = 15+5 = 19-2 = 7- 1 = 6-3 = 6+13 = 11-3 = 11+7 = 10+4 =

Categories: kubet online Thẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *