Keo NHHA CAI188bet Jiangsu Trường tiểu học Bookmark Bookmark Bookmark Bài toán học

No Comments

Điều 1: Lớp hai của Trường tiểu học Jiangsu sẽ được thanh toán vào cuối giai đoạn kết thúc giai đoạn lớp hai của lớp hai của Trường tiểu học Jiangsu. . × 8 = 45 + 9 = 42 + 7 = 73 + 8 = 25 + 17 = Điền vào chỗ trống. (16 điểm) 1. () 9727) Sáu mươi -five () bốn mươi 2, 7 6 là (), 40 () 5. 3, 8 × 7 đến 8 × 6 tích lũy () 4. Điều chỉnh 6 × 4 = 24 thành hai bộ phận của bộ phận là () và () 5, 28 ÷ 5 bộ phận (), bộ phận là (), kinh doanh kinh doanh Có (), số còn lại là (). 6. Trong một bộ phận, ước số và Shang là 7, số còn lại là 3 và bộ phận là (). 7, 45 5 = (), có nghĩa là () được chia thành phần trung bình () () phần, mỗi phần là (). Ba, ba số từ 63, 9, 8 và 7, viết hai công thức nhân và hai bộ phận. (4 điểm) () × () = () () () = () = () () () × () = () () () (Phải, “” trong (), “×”) (6 điểm) (6 điểm) 1. 6 lần là 6 lần? Cột là 6 × 4. () 2, tính toán 7 × 3 và 21 3 với cùng một câu. () 3, 9 × 3 cho thấy 9 3 cộng liên tiếp. () 4, () × 5 <45 (45 (45 giá trị có thể lấp đầy tối đa 8. () 5. Có 4 góc của một máy tính để bàn vuông, nhìn thấy một góc và còn 3 góc còn lại. () 6. Trong một tam giác, hai góc vuông được thêm vào để vẽ một đường. () 5. Tính toán với loại dọc. (6 điểm) 33 6 = 9 × 7 = 20 5 = 17 + 64 = 62-23 = 73 8 = 6. Tính toán. (2 điểm × 4 = 8 điểm) Có bao nhiêu 8 là 8? Số lượng 60 hơn 25 là bao nhiêu? 3. Bao nhiêu lần là 28? 4. Sự nhân là 8, số lượng nhân là 9, tích lũy là gì? Bảy, câu hỏi ứng dụng. 1. Có 17 chậu hoa trong vườn, được chia thành trung bình 5 lớp. Có bao nhiêu chậu trong mỗi lớp? (5 điểm) 2. Xiaogang đã mua 9 cây bút chì và mỗi nhánh gồm 6 xu. Chi phí bao nhiêu? (5 điểm) 3. Giáo viên Wang có 31 cuốn sách thực hành và mua 32. Giáo viên Wang có bao nhiêu cuốn sách? Nếu những cuốn sách này được chia thành trung bình 9 sinh viên, mỗi người bạn cùng lớp có thể được chia thành một vài cuốn sách không? . . × 8 = 45 + 9 = 42 + 7 = 73 + 8 = 25 + 17 = Điền vào chỗ trống. (16 điểm) 1. () 9727) Sáu mươi -five () bốn mươi 2, 7 6 là (), 40 () 5. 3, 8 × 7 đến 8 × 6 tích lũy () 4. Điều chỉnh 6 × 4 = 24 thành hai bộ phận của bộ phận là () và () 5, 28 ÷ 5 bộ phận (), bộ phận là (), kinh doanh kinh doanh Có (), số còn lại là (). 6. Trong một bộ phận, ước số và Shang là 7, số còn lại là 3 và bộ phận là (). 7, 45 5 = (), có nghĩa là () được chia thành phần trung bình () () phần, mỗi phần là (). Ba, ba số từ 63, 9, 8 và 7, viết hai công thức nhân và hai bộ phận. (4 điểm) () × () = () () () = () = () () () × () = () () () (Phải, "" trong (), "×") (6 điểm) (6 điểm) 1. 6 lần là 6 lần? Cột là 6 × 4. () 2, tính toán 7 × 3 và 21 3 với cùng một câu. () 3, 9 × 3 cho thấy 9 3 cộng liên tiếp. () 4, () × 5 <45 (45 (45 giá trị có thể lấp đầy tối đa 8. () 5. Có 4 góc của một máy tính để bàn vuông, nhìn thấy một góc và còn 3 góc còn lại. () 6. Trong một tam giác, hai góc vuông được thêm vào để vẽ một đường. () 5. Tính toán với loại dọc. . . Các cột là () ① 8 4 ② 4 × 8 8 × 4 3. Gia đình của Xiaoming thu thập 15 dưa hấu, (), bạn muốn sử dụng bao nhiêu giỏ? Sử dụng 3 giỏ. Mỗi 5 trong mỗi giỏ.

Đặt 15 dưa hấu vào rổ. 4, 36 ÷ 7 Kết quả tính toán là () 5 ?? 1 ② 6 ?? 1 ③ 1 ?? 6 bảy, () Bao nhiêu có thể được điền vào? . (2 điểm × 4 = 8 điểm) Có bao nhiêu 8 là 8? Số lượng 60 hơn 25 là bao nhiêu? 3. Bao nhiêu lần là 28? 4. Sự nhân là 8, số lượng nhân là 9, tích lũy là gì? Chín, câu hỏi ứng dụng. 1. Có 17 chậu hoa trong vườn, được chia thành trung bình 5 lớp. Có bao nhiêu chậu trong mỗi lớp? (5 điểm) 2. Xiaogang đã mua 9 cây bút chì và mỗi nhánh gồm 6 xu. Chi phí bao nhiêu? (5 điểm) 3. Giáo viên Wang có 31 cuốn sách thực hành và mua 32. Giáo viên Wang có bao nhiêu cuốn sách? Nếu những cuốn sách này được chia thành trung bình 9 sinh viên, mỗi người bạn cùng lớp có thể được chia thành một vài cuốn sách không? . 1. Ba góc của bút chì, 2 nhân dân tệ ở Xiaohua, bạn có thể mua cành, và còn lại tiền. 2. 40 mười là; 10 là hàng trăm. Cây thừng dài 3,34 -meter, cắt cứ sau 5 mét, có thể được cắt thành một đoạn như vậy, và có gạo. 4. 25 ÷ 7 = 3 ?? 4 Đọc: 5. Tạo 6 mảnh giấy cho một khối lập phương và 50 mảnh giấy có thể tạo thành một hình vuông. 6. Đọc nó và viết.七百八十六四百二十九百零三一千八百五十九五百 7. 红队 蓝队 , , 红队 了 了 了 , , , , , , , 蓝队 得 了 了điểm. 8. Điền vào ○ dặm>, <hoặc =. 8 mm ○ 5 cm 1 mét 1 mét, 6 phút, 6 xu 6 cm 10 cm ○ 8 cent, 10 cm, 10 cm, 9 cent, 9 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm, 5 cm 10 cm 1 mi 1 mét ○ 9 cent 7 mm ○ 1 cent 10 cm 1 mét 9. △ ÷ 5 = 3 ?? □, □ △ 8 = 3 ?? □, □ 6 ?? 5, nhỏ nhất trong □. 10.782 <□ 81 □ có thể được điền vào. "3" trong 11.573 đại diện cho 3; "3" trong 306 chỉ 3. 12. Theo các quy tắc của số số trong mỗi nhóm, hãy viết ra: (1) 270, 280, 290,. (2) 996, 997, 998,. (3) 108, 207, 306,. 13. Có 42 người trong một lớp nhất định. Họ được chuẩn bị để chia từng lớp và trồng 6 cây trong mỗi nhóm. Lớp phải được trồng tổng cộng. 14. Điền vào đúng đơn vị. Lượng hồ của hồ vào tháng 5 năm nay là 25 () một mảnh có chiều dài cao su 3 () hộp văn phòng phẩm. Phòng có chiều rộng phòng khoảng 2 () Hướng của rồng bạch Kim 88 . 16. Ước tính số lượng 352 là giữa hòa bình và số lượng 38 × 2 là khoảng 17. Khi điểm và điểm này gọn gàng và điểm này là gọn gàng, giờ và theo chiều kim đồng hồ trở thành góc đúng. 18. 52 tuần và 2 ngày trong năm nay. Có tổng cộng các ngày trong năm nay. Vào lúc 19.2, góc của bề mặt đồng hồ và châm cứu của bề mặt đồng hồ là góc. Vào lúc 8 giờ, góc của đồng hồ và châm cứu của bề mặt đồng hồ là góc. 20. Có một góc của một hình tứ giác, và một góc hình lục giác. Có một góc vuông trong hình trên, một góc sắc nét và một góc xỉn. 22. 26. 2 (2) Học sinh lớp 33 đã đi hàng, và mỗi con tàu có thể mất 5 người để thuê một chiếc thuyền. 2. Phán quyết: 1,24 6 = 4 Đọc 24 bộ phận 6 bằng 4. () 2.15 2 = 6 ?? 3 () 3,30 mười bằng 3 trăm. () 4. Cơ thể kiến ​​nhỏ được sử dụng làm đơn vị. () 5. Ước tính: 206+292 = 500. () 6. Bốn góc của một mảnh giấy hình chữ nhật là tất cả các góc đúng. () 7. 9 giờ trên bề mặt đồng hồ, góc của bàn tay giờ và kim là góc vuông. () 8 giờ trên bề mặt đồng hồ, góc của giờ theo chiều kim đồng hồ và châm cứu là góc sắc nét. () Có ba góc trong hình bên trái. . Nhảy chân đơn trên bàn chân trái ② Bỏ một chân phải nhảy cả hai chân nhảy vào nhau (). ①1 ②2 ③3 3. Một mảnh có độ dày cao su 12 (). ① Mi Chia gạo ③ cm ④ mm 4. Tối đa 5 người mỗi thuyền, 33 sinh viên chèo thuyền, thuê () thuyền. ①5 ②6 ③7 ④ 3 5. Ước tính rằng số lượng 54 × 5 có thể là () ①220 ②476 ③516 6. Ước tính rằng số lượng chính xác là 68 × 7 có thể là ().

Categories: kubet online Thẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *