Soi C U Kubet Câu hỏi cuối cùng của Toán học

No Comments

Điều 1: 2015 Trường tiểu học Toán học hạng nhất Câu hỏi cuối năm 2015 Trường tiểu học Câu hỏi thi giai đoạn 1 Câu hỏi I. điền vào chỗ trống: (2 điểm mỗi lần trống, tổng cộng 46 điểm) 1, 20 là (), 2 là mười ( ) Tinh chất 2. Số lượng của một mười và 7 thành phần (). 3, 1 () và 9 () trong 19. 4, () (1 9) () () () (1 6) (); () () () (9) () () () (0). 5. Các hình vuông dài trong hình bên dưới là (); hình vuông là (); tam giác là (); vòng tròn là (6,) một hạt. 7 (:) (:) 2. Tính toán: (24 điểm) 8+7 = 8-6 = 6+10 = 9+4 = 7+5 = 8+5 = 2+8 = 9+6 = 7-3 = 9+9 = 4+8 = 10+5 = 10-6 = 9-7 = 5+8 = 9-4 = 11-10 = 4+5 = 7-7 = 6 = 9+3 = 14 -4 = 9+8 = 2+8 = 3, tôi là một họa sĩ nhỏ: (2 điểm cho mỗi lần trống, tổng cộng 10 điểm) 1 1 8 2 20 9 5. ○ ○ ○ ○. 3 Thứ tư, điền vào “>, <" hoặc "=". (6 điểm) 5+9 149 ○ 18-10 7+8 ○ 16 10-8 ○ 712 3+8 9+6 ○ 15 3. Thứ năm, nhìn vào loại cột hình ảnh (6 điểm)? □ ○ □? □? □ ○ □ □ 8 – □ □ 8 – □ □ 6 + □ □ = □ 2 + □ = □ sáu, di chuyển các thanh não: (8 điểm) Thêm ba số của mỗi chiều ngang, dọc và xiên. Đính kèm một câu trả lời tham chiếu Một, 1, (20) (20) 2, (17) 3. (10) (1) 4, (20) (17) (15) (15) (12) (12) (6) (3) 5, (5) (2) (6) (1) 6, (3) Hơi 7, (8:00) (1:30) (4:00) (7:30) 2, 8+7 = 15 8-6 = 26+10 = 169+4 = 137+5 = 128+5 = 13 2+8 = 109+6 = 157-3 = 4 9+9 = 184+8 = 1210+5 = 15 10 10 10 10 -6 = 49-7 = 25+8 = 13 9-4 = 511-10 = 14+5 = 9 7-7 = 06+9 = 159+3 = 1214-4 = 109+8 = 172+8 = 10 10 Thứ ba, 1. 2 3 Bốn, = > <> 三 三 三 三 三 三 三 三 三 Tên 1. Tôi sẽ điền vào. 1.1 mười là () một. 2. Số lượng 10 và 6 thành phần (). 3.18 Có () mười và () một. 4.5 Một và 1 Thành phần (). 5. Bắt đầu từ bên phải, thứ nhất là () và thứ hai là (). 6.17 Số này là (), mười là (). 7.13 Số này, 3 chỉ ra () trên cá nhân, 1 trên mười vị trí (số thứ tư sau 8.16 là (). Ba số là (), (), (10. và 14 là liền kề với () và () 11.20 () Ten. 12.2 liên tục thêm 2: 2. (), (), () ,, () ,, () ,, () ,, () ,, () ,, () ) ,, (), (), (), (), (), (13. điền vào thứ tự theo thứ tự số 14. số.).).).).).).). Điền vào "" "," "hoặc" "" trong ○ dặm. 15 ○ ○ 1014 12 ○ 16 10 3 00 00 10 + 10 2 + 10 00 0014 7 ○ 18-14 12 + 4 ○ 17-2 16. Điền vào số thích hợp trong (). () + 10 = 164 + () = 14 6 + () ﹦ 16 1 + () = 18 () + 6 = 1610 + () = 19 () + 10 = 14 () + 6 = 16 () = 3 () +) + () = 17 10- () – () – () = 4. Tôi sẽ tính toán. 15-5 = 19-10 = 20-10 = 19-9 = 8 + 2 = 12-10 = 5 + 10 = 10 + 1 = 8 = 16-10 = 13-3 = 18-8 = 7 + 10 = 17-2 = 18-2 = 10 + 10 = 8 + 2 + 1 = 4 6 + 2 = 1 + 9 + 3 = 3 + 7 + 4 = 17-7-3 = 10-5 + 4 = 15- 10 + 2 = 11-8-1 = 19-9-6 = Đơn vị thứ sáu 11 đến 20 Biết 3, đọc, điền vào, điền vào.

Categories: kubet online Thẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *